HOME
MANAGEMENT COACHING
COACHING SPECIALISTEN/EXPERTS
TEAMCOACHING
PERFORMANCE MANAGEMENT
OVER INNERS
RECENSIES
CONTACT
INTERVISIE
WORKSHOP AUTHENTIEK LEIDINGGEVEN EN COACHEN VAN TEAMS
Op 12 juni j.l. heeft deze workshop plaatsgevonden, benieuwd naar de reacties?
Zie 'reacties deelnemers'.
Eind sep.tember/begin oktober zal wederom deze workshop starten.
De precieze datum volgt nog, u kunt zich echter alvast inschrijven.


Zelfinzicht, ‘ken uzelve’ is een noodzakelijke voorwaarde om een goed en succesvol leider te zijn. Authentiek leiderschap, je eigen kracht inzetten, is één van de sleutels tot succes om jezelf en je team te kunnen uitdagen om
een bijdrage te leveren aan de organisatie en het realiseren van gestelde doelen.

In deze workshop krijg je handvaten en inzicht in
- je eigen rol als leider, manager en coach;
- inzicht in de groepsdynamica;
- hoe het gedrag van jezelf en je teamleden op elkaar werken.
Tevens krijg je zicht op patronen die (veelal onbewust) zijn ontstaan, hetgeen je kan helpen bij het doorbreken van
deze patronen waardoor situaties helder worden en kunnen worden verbeterd.

Wil je werken aan een sterk team dat eigen verantwoordelijkheid pakt, afspraken nakomt en elkaar feedback geeft en dit alles onder de bezielende en inspirerende leiding van jou als leidinggevende? ..........Schrijf je dan nu in!

De workshop bestaat uit een juiste combinatie van theorie en praktijk, (inter)actief met de andere deelnemers en zal plaatsvinden in een rustige en ontspannende omgeving.

Centraal staan in deze dag: het systeemdenken, de verschillende rollen die je hebt en het effect hiervan op het team/de groep, de 4 succes factoren en patronen van interactie en bovenal, hoe je bovenstaande kunt toepassen
op jouw eigen authentieke wijze!

Doelgroep: Leidinggevenden, managers, projectmanagers

min deelnemers 4
max deelnemers 6