HOME
MANAGEMENT COACHING
COACHING SPECIALISTEN/EXPERTS
TEAMCOACHING
PERFORMANCE MANAGEMENT
OVER INNERS
RECENSIES
CONTACT
INTERVISIE
TEAMCOACHING
Het geheel is meer dan een optelsom van....

In teamcoaching staat het ‘teamleren’ centraal. Het bewust maken, inzicht genereren van de collectieve patronen en het collectieve gedrag.

Wat wil het team bereiken ten aanzien van bijvoorbeeld samenwerking.
Hoe wil het team zich ontwikkelen, welk toekomstperspectief heeft de manager met zijn/haar team voor ogen/ wil de manager?  Hoe verloopt de communicatie in het team? De onderlinge interactie? Wordt er feedback gegeven. Kortom waar staat het team nu en wat wil het team bereiken?

De aanleiding voor teamcoaching kan heel divers zijn. Na een reorganisatie weer een nieuw team vormen, wellicht nog oud zeer aanwezig? Het team moet gaan werken vanuit een nieuwe visie. Samenwerkingsperikelen? Of het team presteert onvoldoende.

InneRs biedt teamcoaching waar een ieder zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar inbreng en aandeel in het groepsproces. Op een speelse, prikkelende soms confronterende wijze zal het team zelf inzicht krijgen en resultaat bereiken!

"Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen" (Lao Tse)
WORKSHOP AUTHENTIEK LEIDING-GEVEN EN COACHEN VAN TEAMS
IINSCHRIJFFORMULIER
REACTIES VAN DE DEELNEMERS
AAN DE WORKSHOP . . . .