HOME
MANAGEMENT COACHING
COACHING SPECIALISTEN/EXPERTS
TEAMCOACHING
PERFORMANCE MANAGEMENT
OVER INNERS
RECENSIES
CONTACT
INTERVISIE
INTERVISIE
Middels intervisie uw professionaliteit vergroten. Door persoonlijke werkvragen met anderen te delen. Denk hierbij aan werkvragen zoals hoe ga ik om met lastige situaties bij klanten, collega’s? Hoe verloopt de samenwerking met anderen? Deze onderwerpen zijn niet direct gekoppeld aan vakinhoud maar aan de persoon zelf, aan de kennis, vaardigheden en inzichten waarover hij/zij (lees uzelf) beschikt.

Een ander doel van intervisie kan zijn de professionaliteit van de organisatie als geheel te verhogen.

Concreet levert intervisie door InneRs onder andere op:

Werkwijze InneRs bij Intervisie

InneRs gaat uit van eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Deelnemers zijn als het ware ‘hun eigen regisseur’. Het ‘toneel’, de ‘spelers’, ‘toneel-benodigdheden’ zijn aanwezig. Het ‘toneelstuk’ zelf staat vast.
InneRs biedt middels intervisiemodellen en technieken een structuur waardoor deelnemers op een effectieve en efficiënte wijze casuistieken bespreken. Op een zodanige wijze dat de groepsleden dit zelf kunnen overnemen.

 

"Een mens heeft twee oren en een mond, om twee keer zoveel te luisteren als te praten" (Confucius)
WORKSHOP AUTHENTIEK LEIDING-GEVEN EN COACHEN VAN TEAMS
IINSCHRIJFFORMULIER
REACTIES VAN DE DEELNEMERS
AAN DE WORKSHOP . . . .