HOME
MANAGEMENT COACHING
COACHING SPECIALISTEN/EXPERTS
TEAMCOACHING
PERFORMANCE MANAGEMENT
OVER INNERS
RECENSIES
CONTACT
INTERVISIE
OVER INNERS
Wie is InneRs

InneRs Coaching is opgericht door Ingrid Radhakishun (1964).

Ingrid Radhakishun heeft ruime ervaring binnen de zakelijke dienstverlening in het coachen van medewerkers en managers.
Zij heeft verschillende rollen en functies uitgeoefend: senior Human Resources Consultant, leidinggevende, projectmanager, talentmanager en de laatste jaren de rol van coach voor het Senior management.

Ingrid is opgegroeid in noord-oost Groningen. Een doener gecombineerd met denken: het willen weten en resultaat willen bereiken. Dat kenmerkt Ingrid en dus ook InneRs.
Coachen is meer dan een passie. Voor Ingrid is het een levenswijze, omdat je zelf steeds blijft groeien en ontwikkelen door het coachen zelf. Zelf ook ‘de spiegel’ blijven opzoeken. En ontdekken, telkens weer.

Achtergrond vormt de opleiding HBO Personeelswerk en Arbeidsverhoudingen. Post HBO Bedrijfskunde en Management,
vele aanvullende opleidingen en trainingen op zowel human resources gebied als op organisatieverandering (wo SIOO).
Om zich vervolgens te wijden aan haar passie, coachen. De leergang Coaching voor Professionals van de School voor Coaching vormde hierin de basis.

Werkwijze

Het is niet zwart of wit....
Met ondersteuning van InneRs verruim je je blik. Hierdoor verruim je je denkkader en krijg je inzicht en zicht op eigen opvattingen, denkpatronen en handelwijzen.

Hoe

InneRs werkt vanuit het systeemdenken. Systeemdenken is het vergroten van het contextbewustzijn. Het biedt vooral een kader om te (leren) kijken naar de context en de impact van je handelen hierop (meestal onbewust en met vaak onbedoelde effecten).

Door de coachvraag/ vraagstuk(ken) helder te krijgen en hierop resultaatgericht te coachen zal op een effectieve en efficiënte wijze succesvolle groei en ontwikkeling plaatsvinden. De vier succesfactoren van coaching vormen de basis.
Waarbij eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid voor het leer-en ontwikkelproces centraal staan.

Werkvorm 1:1 coaching

Een individueel  coachingstraject bij Inners, bestaat uit gemiddeld vijf à zeven coachingssessies.
Intake vooraf duurt maximaal 2 uur, tijdens de intake wordt de coachvraag gedefinieerd.

Teamcoaching, strategiesessies en performance management is maatwerk.
Na een oriënterend gesprek wordt een offerte op maat samengesteld.

WORKSHOP AUTHENTIEK LEIDING-GEVEN EN COACHEN VAN TEAMS
IINSCHRIJFFORMULIER
REACTIES VAN DE DEELNEMERS
AAN DE WORKSHOP . . . .