HOME
MANAGEMENT COACHING
COACHING SPECIALISTEN/EXPERTS
TEAMCOACHING
PERFORMANCE MANAGEMENT
OVER INNERS
RECENSIES
CONTACT
INTERVISIE
MANAGEMENT COACHING
Zelfinzicht, ‘Ken u zelve’, is één van de sleutels van succes om te kunnen anticiperen en om de medewerkers zichzelf te laten ontwikkelen zodat zij ook een succesvolle bijdrage aan de organisatie kunnen leveren.

1:1 Coaching hoger management

Als baas, ‘leider’ van het geheel wellicht soms het gevoel hebben ‘er niet meer bij te horen’. ‘it’s lonely at the top’… Niemand die echt ‘echte feedback geeft’?

Juist dan is het belangrijk ‘scherp en alert’ te blijven. InneRs houdt u op een professionele, soms confronterende echter op humorvolle wijze en met respect een spiegel voor! Feedback op het eigen handelen zal zeker gegeven worden!
Inners biedt coaching/ klankbord op juist die specifieke vraagstukken waar u als senior manager mee geconfronteerd wordt. Daardoor zult u zich ontwikkelen in uw leiderschap.

Begeleiden missie en visie bijeenkomsten

Zijn de volgende vraagstukken herkenbaar als senior manager of binnen uw managementteam?
Is onze visie en missie voldoende helder? Wat houdt deze in? Hoe vertaalt zich dit concreet in de organisatie. Welke eisen stellen wij aan onze medewerkers? Over welke competenties hebben wij het?
Wat maakt dat de missie/visie niet wordt gedragen? Hoe kan ik/ kunnen wij commitment krijgen binnen de organisatie.
Wat betekent dit voor uw voorbeeldgedrag als senior manager en/ of management team?
Mijn rol als leider?
Hoe krijg ik mijn eigen managementteam ‘overtuigd’ van de resultaten die ik als senior manager wil bereiken?
InneRs levert in overleg met de opdrachtgever, een maatwerk missie/visie/strategie sessie.

Coaching middlemanagement en startende leidinggevenden

Er komt veel op u af in uw rol als bijvoorbeeld; leidinggevende, afdelingshoofd, vestigingsmanager, teamleider.
In uw rol draagt u de organisatievisie en missie uit. Bent u zelf verantwoordelijk voor de vertaling hiervan op afdelingsdoelen/ teamdoelstellingen.
Sturen op concrete output en resultaten, daarnaast managen, coachen en ontwikkelen van  medewerkers.
InneRs biedt ondersteuning in het ontwikkelen van uw wijze van coachend leiderschap.

 

WORKSHOP AUTHENTIEK LEIDING-GEVEN EN COACHEN VAN TEAMS
IINSCHRIJFFORMULIER
REACTIES VAN DE DEELNEMERS
AAN DE WORKSHOP . . . .