HOME
MANAGEMENT COACHING
COACHING SPECIALISTEN/EXPERTS
TEAMCOACHING
PERFORMANCE MANAGEMENT
OVER INNERS
RECENSIES
CONTACT
INTERVISIE
COACHING SPECIALISTEN/EXPERTS
Coaching Specialisten/experts

Wordt u gevraagd deel te nemen aan een project? Een rol als projectmanager? Vanuit uw expertise advies geven danwel invloed uitoefenen op de eindbeslissing. Zijn dit herkenbare situaties? Wellicht dan ook de dilemma’s of vraagstukken waar u mee wordt geconfronteerd. Zoals bijvoorbeeld het samenwerken met andere disciplines, hoe vergroot u uw beïnvloeding? Als projectmanager, hoe krijg ‘ je de neuzen dezelfde kant op’, hoe ieders expertise in te zetten en daarbij een ieder in zijn/haar eigen waarde te laten. Omgaan met professionals (inclusief jezelf!)

InneRs biedt ondersteuning in het omgaan met je eventuele dilemma’s/vraagstukken.

WORKSHOP AUTHENTIEK LEIDING-GEVEN EN COACHEN VAN TEAMS
IINSCHRIJFFORMULIER
REACTIES VAN DE DEELNEMERS
AAN DE WORKSHOP . . . .